Oficiul este o maşină de producere a banilor


Oficiul este o maşină de producere a banilor

Marele arhitect, filosof și inovator Le Corbusier a sugerat că locuinţa s-ar potrivi să fie proiectată ca un mecanism. “Casa este o maşină pentru viaţă”, - a spus el.

Eu aş parafraza această afirmaţie: „Oficiul este o maşină de producere a banilor”, dar asta nu înseamnă să-l cităm stilistic pe Le Corbusier în interior, asta înseamnă să abordăm oficiul, biroul sau cabinetul în mod complex, ca un mecanism, scopul căruia este profitul maxim, deoarece oficiul dvs. este o maşină de producere a banilor!

Să vedem, dar, ce „rotiţe şi volanţi” se învârt în această „maşină de producere a banilor”?

Se pare că maşina are o sumedenie de piese: şi psihologia, şi antropologia, şi ergonomia, ştiinţa despre percepţia culorilor, şi economia, marketing-ul şi (un nou termen) „merchandising-ul vizual”.

Se pare că maşina are o sumedenie de piese: şi psihologia, şi antropologia, şi ergonomia, ştiinţa despre percepţia culorilor, şi economia, marketing-ul şi (un nou termen) „merchandising-ul vizual”. “Merchandising-ul vizual” reprezintă o activitate de prezentare în afaceri, condiţionată de influenţa designului interiorului asupra sporirii vânzărilor.

La începutul secolului XXI promovarea vizuală a comercializării avea doar o semnificaţie aplicativă,deja fundamentarea ştiinţifică a merchandising-ul vizual s-a inițiat după anul 2005 printr-un şir de articole şi investigaţii ştiinţifice în acest domeniu. În prezent por fi delimitate patru componente de bază ale merchandising-ului vizual, care definesc esenţa lui ştiinţifică: 
-teoria designului,
-psihologia,
-psihofizica,
-economia.

Din punct de vedre teoretic, merchandising-ul vizual ne permite să realizăm modelarea artistico-plastică a lumii obiectuale.
Baza merchandising-ului vizual se construieşte pe principiile ştiinţifice ale fundamentării obiectului de studiu.

Merchandising-ul vizual se sprijină pe cele mai importante noţiuni, ce privesc psihofizica omului – percepţia şi atenţia. A ţine cont de particularităţile atenţiei şi percepţiei la crearea designului de proiect al spaţiului oficiului are o mare importantă, deoarece, prin prezentare vizuală, potenţialului client i se comunică informaţii despre produs, pe care el poate să le obţină având la îndemână propriile unelte de cunoaştere psihofiziologice.

De pe poziţiile economiei, designul interiorului oficiului poate constitui o parte din strategia de marketing şi publicitate a companiei, deoarece este orientat spre crearea reputaţiei companiei, formarea imaginii brandului companiei, precum şi spre reglementarea fluxurilor de cumpărători şi crearea itinerarelor de deplasare a angajaţilor şi clienţilor în spaţiul oficiului.

Sunt convinsă că designul modern al spaţiilor de oficiu reprezintă o adevărată disciplină ştiinţifică, unde activitatea firmei este examinată ca sistem al atribuţiilor de serviciu, obiectelor muncii, particularităţilor fizice şi psihice ale organismului uman.

De aceea noi, Zen Design S.R.L., abordăm proiectarea designului interiorului oficiului ca un sistem întreg, o maşinărie, în care sunt luate în consideraţie toate aspectele: tehnice, sociale, organizaţionale.

De exemplu, unul din elementele importante ale acestei „maşinării de producere a banilor” îl constituie formarea conştiinţei unui om de afacere prosper şi, desigur, în psihologia unui business de succes un rol major îl joacă carisma. Carisma liderului este un instrument puternic de influenţă asupra oamenilor. Un lider carismatic îşi poate atinge uşor scopurile prin faptul că este un animator al celor din jur. El nu forţează pe nimeni – echipa lucrează productiv şi cu plăcere. Sarcina noastră prioritară este de a susţine carisma liderului printr-un design neobişnuit şi memorabil: printr-o anumită atmosferă acustică, culoare a pereţilor, iluminare.

Designul formează conştiinţa noastră, conştiinţa supuşilor şi a regilor. Marii politicieni, renumiţii oameni de afaceri din toate timpurile au înţeles demult semnificaţia şi însemnătatea designului pentru succesul carierei lor. Să ne amintim de faraonii egipteni, imperatorii romani, monarhii europeni şi ruşi, - toţi aceştia utilizau arhitectura şi designul pentru a-şi atinge scopurile lor grandioase. Şi astăzi mai marii lumii continuă să demonstreze celor din jur valoarea sa prin carismă şi imagine originală! Drept exemplu poate servi sala de recepţie „glamuroasă” din Kremlin sau „cabinetul oval” de la Casa Albă. Este, în ultimă instanţă, un design excelent al oficiului, care le-a ajutat stăpânilor săi să schimbe lumea!

Celebrele cuvinte „Suita îl face pe rege” le-aş parafraza astfel: „Designul îl face pe rege”. Şi nu doar pe rege.

Prosperitatea omului de afaceri o sugerează designul. Designul oficiului determină statutul stăpânului, pretenţiile la succes şi, luaţi aminte, cu cât este mai scump designul, cu atât mai repede el se transformă iarăşi în bani, sporindu-le cantitatea. Un oficiu, cabinet ori anticameră amenajată neobişnuit îi adaugă valoare stăpânului acesteia nu doar în conştiinţa clienţilor. Un design bun îl formează şi pe însuşi stăpânul cabinetului, ca personalitate originală şi ieşită din comun. O asemenea personalitate are o viziune originală asupra lumii şi de aceea va practica un business neordinar. Iar un business unic şi original înseamnă, de regulă, minimum concurenţi şi, drept urmare, - succes şi un bun profit!

Fireşte, primul şi cel mai important principiu este grija pentru angajaţi. Conform studiilor efectuate la Londra, încăperile de oficiu neconfortabile şi depersonalizate scad până la 40% randamentul muncii personalului. Un design bine gândit este necesar pentru crearea unei atmosfere de lucru, unde este o plăcere să închei contracte, personalul este prietenos şi lucrează cu mai multă eficienţă.

Locurile de muncă urmează să fie amplasate astfel, încât să i se creeze fiecăruia un spaţiu personal destul de confortabil. O deosebită importanţă o are selectarea mobilierului. Acesta nu trebuie să stingherească mişcările persoanei, ci trebuie să fie o continuare a sa. Ne atingem de mobilă pe parcursul întregii zile şi ea creează memoria noastră emoţională şi tactilă. La aranjarea mobilierului este necesar să se ţină cont de legile merchandising-ului, adică de felul cum se vor deplasa prin oficiu clienţii şi personalul, să se aleagă tehnologia construirii unei comunicări eficiente între cumpărător şi vânzător.

N-ar trebui să neglijăm nici culoarea. Influenţa ei asupra psihicului omului şi capacităţii lui de muncă este cunoscută de mai multă vreme şi aceste cunoştinţe trebuie utilizate. De pildă, galbenul şi oranjul, dozate moderat, măresc spiritul activ, culoarea azurie ajută la încheierea tranzacţiei, iar bleu-marinul calm creează o atmosferă de lucru.

Compania este o echipă unică, de aceea nu trebuie să existe o contrapunere între conducător şi personal. Încăperile pentru personal şi cabinetul conducătorului nu trebuie să formeze un contrast pronunţat, ar fi mai raţional să fie decorate în acelaşi stil. Unica deosebire – în biroul şefului pot fi utilizate materiale şi tehnologii de construcţie mai costisitoare. Astfel vom sublinia statutul şefului fără a-l contrapune personalului.

Share:

înregistrări similare

Back to the list